2017. február 19., vasárnap

Egyed Ákos: A székelyek rövid, képes története

Tortoma Kiadó, 2014
        91 oldal
         ISBN: 9789738995116

A székelyek földjéről és népéről könyvtárnyi irodalom született napjainkig. Tudományos, ismeretterjesztő, de áltudományos kötetek egész sora is tárgyalja a székelyek történetét, különféle elméleteket dolgozva ki e nép eredetéről, ismertetve különböző szemszögből a történetét.
Az utóbbi időben örvendetes módon ismét fokozódott a Székelyföld iránti érdeklődés. Egyre többen tartják fontosnak, hogy megismerkedjenek a magyar nemzet e különleges népcsoportjával, mely hosszú századokon át védelmezte földjét, küzdött szabadságjogaiért, és teszi ezt ma is.
Egyed Ákos történész, akadémikus gazdagon illusztrált ismeretterjesztő kötete a szélesebb olvasóközönség számára mutatja be röviden a székelyek történetét. Bízunk benne, hogy mind Székelyföldön, mind a Kárpát-medence más vidékein egyre többen haszonnal forgatják a kötetet, melybe a szerző sok évtizedes kutatási eredményeit is beépítette.


◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
Nagyon szeretem az olyan könyveket, amiket a történelemről írtak és szívesen vagyok Erdélyben- ez a könyv pedig a kettőnek nagyon jó ötvözete volt. 

Egyed Ákos erdélyi magyar történész, 1990 óta a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az újraalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke (2002–2010 között).

A székelyek rövid képes története című könyvében olvashatunk a történelmi viharokat is túlélt népről, akiknek gazdag hagyatéka ma is jelen van. A történelmi áttekintés mellett híres székely világjárókról, irodalmárokról, uralkodókról, tudósokról ad értekezést az író.

2007-es első megjelenése óta többszörös kiadást ért meg Egyed Ákos A székelyek rövid, képes története című kötet. A kiadvány két elvárásnak is megfelel tehát: egyrészt az illusztrációk sűrű sora miatt könnyed „fogyaszthatóságot” ígér, másrészt tömören, a lényeget kiemelve kapjuk meg a székelyek históriáját.

Egyed Ákos egy hosszú sorba állt be kötetével, mely azon kiadványok sorozatát erősíti, melyek szerzői megkísérelték a székely nép történetét elmondani. A téma népszerűsége is indokolja és okolja, hogy többféle sajátosság alapján illetve módszerrel kerüljön a magyarok kezébe a székely história. Ez a most újra kiadott változat talán, ha lehet ezt mondani, az eddigiek között a legkorszerűbb. 

Egyed Ákos könyve a kezdetektől 1918-ig tartó évszázadokról olvashatunk. A 20. század eleji hatalomváltásig a székelyek többnyire a katonáskodással voltak leginkább elfoglalva, olvashatjuk a kötetben. Szőcs János történész többek között így vélekedik az ebben a témában írt kötetekről: „Az utóbbi, közel százévnyi időben a székelység történetét átfogóan tárgyaló munkák, amelyek számomra is elérhetőek voltak.  Ideszámítom Balás Gábornak az 1984-ben kiadott könyvét, amely A székelyek nyomában címet viseli. Az elmúlt évben Egyed Ákos munkáját, A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig címmel a csíkszeredai Pallas-Akadémia jelentette meg. E munkák közül az Egyed Ákosé és a Szádeczky Kardoss Lajosé tudományos megalapozottságú szakmunka. Azonban a többi szerző munkája is számos megszívlelendő gondolatot és figyelmet érdemlő adatot tartalmaz.”

Egyed Ákos leginkább a már említett katonáskodásra helyezi könyvében a hangsúlyt. Ez tűnik ki a hunok kora óta tartó időszakokból, illetve a különböző magyar királyok neve által fémjelzett időszakokban is. Az talán történelmet ismerő nem titok, hogy a székelyföldi öntudat, a székelyföldi önállóság, a székely virtus, székely haditudomány oly annyira erős volt már hosszú évszázadokkal ezelőtt is, hogy a székelyek lakta vidék, bár mindvégig Magyarországhoz tartozott, annak minden más területhez képest legerősebb egyediségei, hagyományai, kötődései, szokásai, lakóinak elszánt életvitele és sorsviselete mégis láthatatlan határvonallal jelölve mutatta saját belső világát. A kötet érdekessége és egyben ki nem mondott célja is, hogy megmutatja: miként maradhatott fent az viharosabbnál-viharosabb évszázadok alatt a székelyek földje, miként őrizhette meg világszerte ismert és elismert tradícióit a székely nép, és hogyan őrizhették meg a székelyek identitásuk minden ősrégi elemét.


Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik közelebbről szeretnék megismerni a székelyek történetét, mert egy több évtizedes kutatómunka eredményeként írta meg a történész e gazdagon illusztrált, ismeretterjesztő kötetet.
(A bejegyzés megírásában segítségemre volt a wikipedia.hu, a korbirodalom.csgyk.hu és a konyvkultura.kello.hu.)

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése