2017. január 23., hétfő

234 éve született Stendhal 19. századi francia íróMarie-Henri Beyle (ismert álnevén Stendhal) (Grenoble, 1783. január 23.Párizs, 1842. március 23.) 19. századi francia író. Egyike a realizmus első képviselőinek Vörös és fekete (Le Rouge et le Noir, 1830), illetve A pármai kolostor (Le Chartreuse de Parme, 1839) című regényeiben.
„a legromantikusabb realista és a legrealistább romantikus”
Életpályája
Jómódú, királyhű polgárcsaládból származott, őt azonban már gyermekkori lázongásai szembefordították családja konzervatív nézeteivel, a jakobinusokhoz vonzódott. Szülei a nevelését középszerű francia nevelőkre bízták. Későbbi műveire semmilyen hatással nem voltak szülei.
1799-ben Párizsba költözött. Rokoni segítséggel Napóleon hivatalnoka, majd katonája lett. Részt vett az olaszországi győztes hadjáratban, a milánói bevonulás élete legnagyobb élménye volt, majd Michaud tábornok hadsegéde lett. Az amiens-i békekötés után a hadseregből kilépett, de 1812-ben már megint elkísérte a vezérkart Oroszországba.
Napóleon bukása után kezdte meg irodalmi pályafutását, eleinte csak fordításokkal, átdolgozásokkal, útirajzokkal. Milánót, kedves városát választotta lakhelyéül, itt élt 1821-ig, amikor az osztrákok kiutasították, s apja halálakor visszatért Párizsba, hogy szerény örökségét átvegye. A Bourbonok bukása után diplomáciai szolgálatba lépett. A júliusi forradalom után francia főkonzulként képviselte volna Lajos Fülöp Franciaországát Triesztben, minthogy azonban az osztrák kormány megtagadta tőle, mint volt carbonarótól, megbízólevele elfogadását, hasonló küldetésben a Pápai államba, Civitavecchiába ment.
Száműzetéshez hasonlatos magányában, amelyet csak ritkán szakított meg egy-egy párizsi utazás, írta remekműveit. 1842. március 22-én halt meg Párizsban. Sírjára kívánsága szerint olaszul vésték rá a nevét, s utána a maga fogalmazta sírfeliratot: „Arrigo Beyle / Milanese / Scrisse / Amò / Visse”.
Stendhal mindennél jobban tisztelte a szenvedélyeket, és sohasem választotta el a művészetet az élettől. Szerelmei és az imádott asszonyok szinte minden művében megjelennek.
Művei
Esztétikai munkái
 • Lettres écrits de Vienne en Autriche sur le célebre compositeur I Haydn: suivies d'une vie de Mozart etc. (Páris 1815)
 • Vies de Haydn de Mozart et de Métastase (1817 új kiad. 1872), ("A. C. Bombet" álnéven)
 • Del romantismo nelle arti (Firenze, 1819)
 • De l'Amour (1822)
 • Vie de Rossini (Páris 1824, 2 köt)
 • Racine et Shakespeare (u. o. 1823-1825)
 • Vie de Henry Brulard (1890)
 • Souvenirs de l'égostime et lettres inédites (1892)
Útirajzok
Regények
Irodalom
Műveinek teljes gyűjteményét (18 kötet, Párizs 1855-56), valamint levelezését Correspondance inédit cim alatt (1885, 2 köt) Prosper Mérimée adta ki.
 • Platon: Henry Beyle, a critical and biographical Hundy. London, 1874;
 • Bourges: Essais de psychologie contemporaine, Párizs, 1883;
 • Strijenski és de Ripo: Journal de Stendhal 1801-14. u.o., 1888.
 (Forrás: wikipedia.hu)

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése