2016. szeptember 12., hétfő

160 éve született Gracza György újságíró, író, történetíróGracza György (Vehéc1856szeptember 12. – Budapest1908május 14.) újságíró, író, történetíró.


Életrajz
Hont vármegyei régi nemesi családból származott. Alsóbb iskoláit SátoraljaújhelyenEgerbenSzatmárban és Debrecenben végezte, majd a budapesti egyetemen jogot hallgatott. Már egyetemi évei alatt cikkei jelentek meg az Új Idők, a Független Polgár és a Családi Kör című lapokban. 1878-tól a Független Hírlap, 1882-től a függetlenségi szellemű Budapest című képes politikai lap munkatársa lett. 1884-től a Budapest felelős szerkesztője, majd főszerkesztője. 1903-ban idegbetegsége miatt lemondott a lapnál betöltött tisztségéről.
Újságírói tevékenysége mellett regényeket és népszerűsítő történelmi munkákat is írt. Részt vett a Tolnai Világtörténete szerkesztésében és ő szerkesztette az 1886 és 1900 között megjelent Budapest nagy képes naptára és a Budapest kis képes naptára című kiadványokat. Follinus Emillel összegyűjtötte korának mulatságos anekdotáit és 1887-ben, majd az anyagot jelentősen bővítve 1902-ben könyv alakban kiadta. Legismertebb munkája az 1848–49. évi szabadságharc történetét feldolgozó műve, amely a korszak történetét nem eredeti dokumentumok kutatása alapján, felületesen tárgyalja.
A "történet a népek" oktatója, — úgy mondják. Legyen szabad remélnem, hogy igénytelen művem ez irányban is teszen valamicske szolgálatot. Talán erősíteni fogja a nagy idők nagy alakjai iránti kegyeletet, talán hozzájárul a szabadságszeretet és a nemzeti öntudat emeléséhez. Vajha úgy lenne'
Isten áldása legyen a hazán. Budapest. 1894 deczember 1, Gracza György.
– Gracza György Az 1848–49-iki magyar szabadságharcz története - Előszó (1894)
Írásaihoz gyakran használta a Jánki GyörgyTövisCsipke-Rózsa és Tiborcz írói álneveket.

Főbb művei
·         A Corvinák (névtelenül, Budapest, 1875, német és magyar nyelven is)
·         A halál őrültjei (regény, Budapest, 1886)
·         A nevető Magyarország. A legújabb adomák egyetemes gyűjteménye (Follinus Emillel, Budapest, 1887, bővített kiadás: Budapest, 1902)
·         Kossuth Lajos élete, működése és halála (Budapest, 1893)
·         1848 március 15. (Budapest, 1898)
·         Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története I–V. (Budapest, 1894–1898)
·         Talpra magyar!… Az 1848-iki magyar szabadságharc története (Budapest, 1906, újabb kiadások: 1923, 1940)

(A szöveg forrása: wikipedia.hu, a kép forrása: https://www.google.hu/search?q=gracza+gy%C3%B6rgy&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOvM6Z-d7OAhWsCpoKHYTQBN0Q_AUICCgB&biw=1366&bih=649#imgrc=q7VQ2Wp6iUYZUM%3A)

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése