2015. július 18., szombat

Gyereksarok 139.A mese esztétikai jellemvonása

A mese leglényegesebb jellemvonása a közösségi és értelmi voltából, műfaji sajátosságaiból származnak. Jellemző követelmény a kódolás dekódolás egyidejű jelenléte.

Propp meghatározása szerint a mese  
Morfológiai mesének tekinthető minden olyan fejlemény, amely a károkozástól vagy hiánytól különféle vagy más megoldás értékű funkcióhoz vezet.
A mese „mes” alakja ősi ugor korra vezethető vissza. Az „e” kicsinyítő képző már a magyar nyelv külön életébe került hozzá. A 14. században találós kérdés talány példázat a jelentése. A 15. században kitalált történet a jelentése. Erdélyi János 1846 – 1848 között íródott Népdalok és mondák című műve, a mondák, közé sorolja a mesét. 1855 –ben szintén Erdélyi János által megjelent a Magyar népmesék című könyve, amelyben már mesejelentéssel használja.

Mit kell tudni a meséről?
·    A mese kollektív alkotás
·    Orális költészet
·    Csodás elemekkel átszőtt
·    Fantasztikus lényekkel szerepeltető
·    Fiktív körülmények között játszódó
·    A valószerű és a valószerűtlen határait egybe mosó
·    Kerek egész lezárt történet
·    Vándor motívumokra építkező mély szimbolikájú életforma közvetítő ősi tudattalan hordozója, prózai vagy verses formai alkotás

Kerek ötös tagolású szerkezet jellemzi:
1.   Kezdő formula: ami lehet rövid, egyszerű vagy összetett. Pl.: Hol volt hol nem volt…; Volt egyszer egy…;
2.   Kezdeti nehézségek, útnak indulás. Pl.: No fiam…
3.   Bonyodalom, próbát kell ki állni meg kell küzdeni a rosszal. Ennél a motívumnál a mese hős segítő tárakkal vagy ellenségekkel találkozik. Pl.:
Segítők: öregasszony, öregember, táltós ló, a vasorrú bába.
Ellenség: sárkány (7, 12, 24 fejű), boszorkány, ördög, óriás.
Párbeszédek alakulnak ki a mesében. Rövid párbeszédek, mindig köszönéssel kezdődik. Kikérdezés következik utána, kaphat a hős segítő tárgyakat pl.: 7 mérföldes csizma.
4.   Szerencsés kifejlet győz a hős és vele együtt az igazság.
5.   Záró formula: amely szintén lehet egyszerű rövid vagy összetett. Pl.: Még mindig élnek, ha meg nem haltak

Mesei idő:
A mesei időre az a jellemző, hogy rugalmas. Ha a mese szerkezete úgy kívánja az év mindössze 3 napig tart. A mesei időből a valóságos időben való visszatérést szabványos mese formulák jelzik. Visszatér a valóságos időbe a mese hős. 

Mesei tér:
A mesei tér az – az ősrégi vallásos képzelet képezi.
Hármas osztat.
1.   A középhelyzet: a mese indításának színtere innen jut el a hős a felső világba vagy az alsó világba
2.   Felső világ: az égig érő fán lehet feljutni
3.   Az alsó világ: a föld lyukán keresztül lehet eljutni
Pl.: A medve Jankó című mese. 

Mesei szerepek
Proppa mesék szerkezetét vizsgálva különféle funkciókat különített el. Ezek a funkciók az egyes szerepkörök megfeleltetései.

Szerepkörök:
1.   1.   Hős:
Lehet férfi, lehet nő.  Próbák sorozata vár rájuk. Fogantatásuk, születésük alapvetően meghatározza az életüket. Születéskor meghal a családi egyensúly, meghal az egyik szülő vagy veszélybe kerül az egyik testvér vagy elüldözik a hőst otthonról.
 • Jellemzői: ember feletti erő, mesei elhivítottság, stilizált személy, aki megdolgozik a sikerért, megsebesülhet, meg is halhat, de a végső győzelem az övé.
        2. Hősnő:
Nagyon sokszor a szenvedés tűrésére kényszerül. Sokszor megmutatja, hogy hogyan kell a jót rossztól szétválasztani, de azt is, hogy hogyan lehet segítséget kérni vagy ezt a segítséget elfogadni. Sokszor jogaitól is megfosztják vagy szerepcserére kényszerítik. Mindig kiszolgáltatottabbak mint a férfiak. A bűneik megítélése azonos a férfiakéval. Ha ártatlanul vádolják őket, nem állnak ki az igazukért, hanem várnak míg fény derül az igazságra.

3. Álhős:
A hőssel teljesen ellentétes jellemmel rendelkező személy. Ugyanolyan lehetőségei vannak, csak nem használja őket megfelelően ki. Álhős lehet: legkisebbik fiú idősebb testvérei (mind a hárman ugyan azon az úton indulnak el.) Álhős, aki a történet végén a harc befejezésekor érkezik a csata színhelyére. A hős gyengeségeit kihasználva, megszerzi azt a tárgyat vagy személyt akiért /amiért a harc folyt.

4. Ellenfél:
Hasonló tulajdonságokkal bír mint a hős. (Azért van szükség rá, hogy méltó ellenfél legyen.) Az ellenfél lehet: sárkány, boszorkány, mostoha. A mostoha az anya két oldalát jelképezi. ( biztonságot adó, óvó anya vagy az ezzel szemben levő nem törődő, agresszív elutasító oldal.
* Az apa a mesékben sosem rossz.  A sárkány:  nagy erejű-testű ellenfél. Lehet: emberalakú(két lábon jár, ruházata, viselkedése ugyanaz mint az emberé.) Mindig legyőzi a hős (eszével).  A boszorkány: Többnyire erdőben lakik, bűvös hatalommal rendelkezik. Csúnya vénasszony alakban látjuk viszont.

5. Adományozó: Véletlenül kerül a hős útjába. Birtokában van annak a tudásnak vagy eszköznek amiért elindult a hős.pl.: hétmérföldes csizma. Az adományozó lehet: tündér, ördög, ördögfióka.

6. Segítőtárs:  Feladata, hogy megmentse a hőst az üldözőktől. Általában a segítőtárs: táltos ló, segítő állatok (hangyák, galambok, halak)

7. Keresett személy: A mese cselekménye a keresett személyért történik. Passzív szereplő, az ő kegyeiért folyik a küzdelem

8. Útnak indító: Szerepe: bekapcsolja a hőst a cselekménybe. Az útnak indító általában a király.

Sajátos hangulatú mesei kifejezések
Ezek által gyarapodik a gyermek aktív és passzív szókincse.
Pl.:
 •  tejben- vajban fürösztötte
 • dúlt- fúlt mérgében
 • ön előtte- ön utána eltűnt
 • Annyian voltak mint a rostalika vagy talán egyel többen.
Szólás hasonlatok:
 • Egészséges volt mint a makk
 • Olyan szegény volt mint a templom egere
 • Úgy repült mint a gondolat
Állandó jelző-szókapcsolatok:
Beszédes nevek:
 • Világszép sárkányrózsa
 • 12fejű sárkány
 • Kacsalábon forgó kastély

(Forrás: http://users.atw.hu/premflforum/gyermekirodalom.html)

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése