2015. július 11., szombat

Gyereksarok 138.A mese műfajai, változatai, felosztása

A mese műfajai változatosak, rendszerezésivel sokan foglalkoztak. Ismerünk állatmeséket, tündérmeséket, legendameséket, novellameséket, rászedett meséket, falucsúfolókat, tréfásmeséket, hazugság vagy bolond meséket és formula meséket. 
Állatmesék
A legrégebben keletkezett mesékhez tartoznak. Ezeket, a meséket régen is gyerekeknek mesélték. A magyar népmesék 5% alkotják. Körülbelül 300 változatát ismerjük. Keletkezésük i.e. 6. századra tehető, ekkor keletkeztek a tanító célzatú fabulák.
Két fajta: Észopus, és La Fontaine. 
Állat mítoszokból eredeztethető mesék:
Miért haragszik a kutya a macskára?
Ezek a mesék kevés mesei elemmel rendelkeznek reális társadalmi viszonyokat, tükröznek. Az állatmesékben emberek módjára élnek, beszélnek és gondolkodnak. Minden állat valamilyen emberi tulajdonságot jelenít meg.

Tündérmesék

Nevezik őket varázs meséknek igaz meséknek is. Ezek természetfeletti tulajdonságokkal rendelkező kritikus hősök cselekedeteiről szólnak.
Jellemző motívumok:
·    Csoda
·    Átváltozás
·    Óriások
·    Sárkányok, boszorkányok jelenléte
Ezek a mesék a leghosszabb terjedelműek és a legbonyolultabb szerkezetűek. Régi tudást őriznek, megjelenik bennük a sámánizmus, a hármas világ felosztás, a feldaraboltatás, az állat őstől való eredeztetés, táltos párbaj motívum és a legkisebb fiú győzelme.

Legendamesék
A legendamesék a szentek életéről szóló történetek, amelyeknek alapját a bibliából kimaradt evangéliumok képezik. Pl.: Tamás evangéliuma, Mihály stb.
Ezekben, a mesékben Jézus, mint igazságtevő jelenik, meg és Szent Péter csetlik – botlik mellette, ezzel az emberi gyarlóságot, gyengeséget jelképezi és a végén nevetségessé, válik. Ez a mesetípus áll legközelebb a tündérmesékhez.

Novellamesék
Főként a reneszánsz idejéből, Itáliából eredeztethetőek. Ezeknek, a meséknek a szereplői a hercegek, királyok, akik a mese végen győznek, de nem a csodák segítségével. Több fajta novellamese:
·    Sors
·    Rabló
·    Mátyás mese
Magyarországon a legnépszerűbbek a Mátyás mesék. Pl.: Egyszer volt Budán kutyavásár.

Rászedett vagy ostoba ördög mesék
Ezekben, a mesékben megjelenő ördög mindig nagy és nagyon buta. Próbált túljárni az ember eszén, de mindig ő húzza a rövidebbet. Célja a hallgatóság megnevettetése.

Falucsúfoló
Ezeket, a meséket Rátóti ádáknak is hívják. Rövid történetek egy-egy falu butaságát csúfolják ki. Általában disznótorokon, lakodalmakban, amikor összegyűltek, akkor mesélték ezeket, a meséket a másik faluról. Megjelenik a kortárs kritika és a másik falu butasága.

Tréfásmesék
Domináns elem a groteszk. Nagy része ostoba veszekedők házaspárokról vagy ravasz fiókákról szól. Pl.: Csalóka Péter. Három kívánság.

Hazugság vagy bolond mesék
Ezek a mesék a tündérmesék paródiája ként élnek. Általában E/1 személyben mondja el a mesélő a mesét. Részletesen bemutatja a környezetet, a helyszínt, de irreális mesét mesél el.

Formula mesék
Ez a mese típus a tündérmesék paródiája ide tartoznak a láncmesék, halandzsa mesék és a halmozó mesék. Pl.: Kóró és a kismadár. 


(Forrás: http://users.atw.hu/premflforum/gyermekirodalom.html)

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése