2015. május 25., hétfő

Pünkösd és az irodalom

A húsvét feltámadást hirdető örömét a pünkösd Szentlélek által való megerősítése teljesíti ki - mindez az írók és költők nemes életművéből is gyakran megcsendül.
Ez az eszmei sugárzás egybeesik a természet megújulásával; színek és csodás jelenségek egész sora varázslódik az ember szeme elé. Nem véletlen, hogy a pünkösd liturgikus színe a piros, szinte harmonizál a pompázó virágokkal és a kelő nappal, s mindez az öröm jelenlétét is hangsúlyozza.
Kárpáti Aurél, a Nyugat-nemzedék ismert író-kritikusa Néma hegedű című prózai kötetében egyik legszebb meditációját fogalmazza meg a pünkösdről. Mint hiteles forrásból, közvetlenül a pünkösdöt először említő s megörökítő Apostolok Cselekedeteiből meríti, abból is az egyik legrokonszenvesebb hangú egyéniséget, Szent Lukácsot idézi. "Miután a felhő befogadta őt szemeik elől, visszatérének Jeruzsálembe a hegyről, amely Olajfák hegyének hívatik. Mikor pedig elérkezék a pünkösd napja, mindnyájan bementek a házba, hol egybegyűlének a felső teremben. És lőn hirtelen az égből mintegy sebesen jövő szélnek zúgása és eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint tűzláng, mely leszálla mindenkire közülök. És betelének mindnyájan Szentlélekkel. Így Krisztus ígérete beteljesedett: eljött az igazság és a szeretet lelke."
Ez a mondat az igazságnak és a szeretetnek a lelkéről ott él számos keresztény literátorban. Költői sorok hirdetik az igazságra való szomjúhozást és a rosszat távol tartó szeretet rendkívüli erejét az emberi életben.
Fodor András Kossuth-díjas költő más képzettársítások révén, de ugyanezt az emberi örömet és felszabadultságot érzékelteti pünkösdi versében. Amint "fölbúg az orgona: - Jövel Szentlélek! Vigyél el a nyárba,-- hol égig ér a játék palotája - szabadság otthona."
Katolikus líránk ismert alakja, Rónay György tömör, rövid sorokba sűríti az ünneppel kapcsolatos mondanivalóját. "Mintha a szél: a zúgás - betölti már a házat. - Halászok, vámosok, parasztok - nyelveken szólnak. - Ülünk, várjuk a lángot. - Nem tudjuk még, hogy láthatatlan."
Ez a láthatatlan erő itt munkálkodik a katolikus lelkek mélyén, és életre hívja mindazt a jót, amelyet a Szentlélek kegyelme folytán elérhetünk vagy megvalósíthatunk földi pályafutásunk során.

(forrás:  http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2002.05.19/1101.html)

0 hozzászólás:

Megjegyzés küldése